Tijdelijke woningen Donkerstraat

De gemeente Breda gaat inzetten op de bouw van extra tijdelijke woningen. In de Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat gaat onderzocht worden op welke manier dit gerealiseerd kan worden. “We denken op die drie locaties zo’n 500 extra woningen te kunnen realiseren.”

De woningnood is hoog. Ook in Breda is grote vraag naar woningen voor huidige én toekomstige Bredanaars. Het bouwen van woningen duurt lang. Uit onderzoek blijkt dat er op behoefte is aan 600 tijdelijke woningen. Een tijdelijke woning staat maximaal 15 jaar op een locatie. Het gaat om huurwoningen die worden gebouwd in samenwerking met de Bredase woningcorporaties.  Het resultaat van een eerste verkenning is dat er nu 500 woningen gebouwd kunnen worden, verdeeld over 3 locaties (waarvan 100 woningen in Teteringen).

 Locaties

Hiervoor zijn 3 locaties geschikt bevonden: Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat. De tijdelijke woningen zijn bestemd voor bijvoorbeeld jongeren, studenten, alleenstaanden, mensen die uitstromen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor 1/3 deel voor statushouders. De locatie in Teteringen bevindt zich voorbij de voetbalvelden van DIA en voor de locatie van Sterk Huis.

Informatiebijenkomsten

Omwonenden en overige belanghebbenden hebben een Bredabericht ontvangen met hierin een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Hiervoor dient men zich eerst aan te melden.

Locatie Donkerstraat
Maandag 10 oktober van 19.00 – 21.00 uur
De Dorpsherberg, Willem Alexanderplein 4, Teteringen.
Aanmelden: vóór vrijdag 7 oktober via www.breda.nl/tijdelijkewoningen

Meer informatie over de tijdelijke woningen op deze locaties is te vinden op www.breda.nl/tijdelijkewoningen.

Klik hier voor een luchtfoto van de exacte locatie in Teteringen

Bouverijen Teteringen

Nieuws & agenda

verkeersstroom Breda Teteringen

Werkzaamheden Espakker en Aanstede – week 18

3 mei 2024

Zie Breda bericht

Lees verder

Afsluiting Middenweg – Lage Vuchtpolder

11 april 2024

Afsluiting Middenweg – Lage Vuchtpolder Vanaf maart is de Middenweg en een deel van de…

Lees verder

17 augustus 2024 – Dorpsmaaltijd en -borrel

Hebben jullie de datum al in je agenda staan? 17 augustus is het weer tijd…

Lees verder

25 augustus 2024 – Dorpsloop

33e Dorpsloop Teteringen

Lees verder

Hoe kunnen we je helpen?

DT_beeldmerk_wit

Heb jij een vraag aan Dorpsraad Teteringen, wil je vrijwilliger worden of jouw bedrijf, evenement, activiteit of nieuwsartikel op onze website plaatsen? Vul het contactformulier in en we nemen spoedig contact met je op!