Woonakker: nieuwe fase en oproep klankbordgroep

Bericht vanuit het project Woonakker: Na het positieve besluit over de haalbaarheid van Woonakker in februari 2022, starten de initiatiefnemers nu met een nieuwe fase in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Dit jaar (2022) wordt een bestemmingsplan en een ontwerp voor de openbare ruimte uitgewerkt. Communicatie en participatie blijven ook in deze nieuwe fase…

Lees meer

Start archeologisch onderzoek

Vanaf dinsdag 1 maart 2022 vindt er voor een aantal weken archeologisch onderzoek plaats in het plangebied van Woonakker. In eerste instantie gaat het om een zogenaamd ‘proefsleuvenonderzoek’. Daarbij wordt onderzocht of er archeologische resten in de bodem van het terrein aanwezig zijn. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Erfgoed van…

Lees meer