Woonakker: nieuwe fase en oproep klankbordgroep

Bericht vanuit het project Woonakker: Na het positieve besluit over de haalbaarheid van Woonakker in februari 2022, starten de initiatiefnemers nu met een nieuwe fase in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Dit jaar (2022) wordt een bestemmingsplan en een ontwerp voor de openbare ruimte uitgewerkt. Communicatie en participatie blijven ook in deze nieuwe fase…

Lees meer

Aanpassingen Haenenveld/Boeding

Vanaf november 2020 is ParkActief! als wijkgroep aan de slag gegaan om participatie voor een ieder (jong, oud(er), met beperking en voor hondenbezitters) in de wijk toegankelijk te maken. De rol van het park Haenenveld en de omliggende velden en speelgelegenheden zijn daarbij bekeken. Inventarisatie met verschillende doelgroepen en de verkregen individuele input hebben in…

Lees meer

Nieuw gezondheidscentrum in Teteringen heeft officieel de deuren geopend

Het nieuwe gezondheidscentrum Teteringen heeft de deuren geopend. Op dinsdag 1 maart werd het nieuwe centrum, gevestigd in de voormalige Rabobank, in gebruik genomen. Voorzitter van de Dorpsraad Cornelis Berkhout overhandigde op 1 maart een welkomsplant aan huisarts Janine de Kam en haar collega’s. Het nieuwe gezondheidscentrum is gevestigd in het voormalige gebouw van de…

Lees meer

Presentatie “Teteringen, Veranderingen in de Tijd”

Zondag 6 maart waren in museum de Stee een veertigtal bezoekers getuige van de presentatie van het Jumbo verzamelboek “Teteringen, veranderingen in de tijd”, Het boekwerk vertelt de historie van Teteringen aan de hand van oude foto’s met bijbehorende teksten. Verder is het boek voorzien van schitterende luchtfoto’s en enkele QR-codes die filmpjes en teksten laten zien. In…

Lees meer

Start archeologisch onderzoek

Vanaf dinsdag 1 maart 2022 vindt er voor een aantal weken archeologisch onderzoek plaats in het plangebied van Woonakker. In eerste instantie gaat het om een zogenaamd ‘proefsleuvenonderzoek’. Daarbij wordt onderzocht of er archeologische resten in de bodem van het terrein aanwezig zijn. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Erfgoed van…

Lees meer